سامانه تشخیص خودکار حوادث جاده ای (AID)

Automatic Incident Detection

شرح کاربرد محصول:

بدلیل تعدد دوربین های نصب شده در داخل تونل و نیاز به پایش شبانه روزی آنها، همچنین لزوم تشخیص سریع حوادث (وقایع حادثه ساز) تونلی جهت جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر مختلف، بهره گیری از سامانه ای هوشمند در تشخیص خودکار این حوادث امری ضروری برای کاربران تونلی است.

سامانه تشخیص خودکار حوادث (وقایع حادثه ساز) تونلی، محصولی است نرم افزاری مبتنی بر پردازش تصاویر ارسالی دوربین های نصب شده داخل تونل است که وظیفه اصلی آن تشخیص خودکار حوادث یا وقایع حادثه ساز تونلی و اعلام هشدار به کاربران در سریع ترین زمان ممکن است.

مهمترین این حوادث به شرح زیر است:

 • تشخیص خودرو متوقف شده
 •  تشخیص عابر پیاده در داخل تونل
 • تشخیص خودرویی که در جهت عکس در حال رانندگی است
 • افت سرعت ترافیک (ایجاد ترافیک)
 • تشخیص خودرو دارای سرعت کم/زیاد (تر از حد آستانه)
 • کاهش یا از دست دادن سطح دید (دود، مه، غیره)

علاوه بر اعلام و هشدار موقعیت های غیر منتظره ذکر شده، این سامانه به منظور آگاهی کاربران از وضعیت کلی ترافیک عبوری تونل، موارد زیر را اندازه گیری و گزارش می دهد:

 • تعداد خودروهای عبوری
 • سرعت متوسط خودروهای عبوری
 • طبقه بندی خودروهای عبوری

توضیحات

مشخصات فنی:

 •  تشخیص حوادث و وقایع حادثه ساز تونلی:
  1. تشخیص خودرو متوقف شده
  2. تشخیص عابر پیاده در داخل تونل
  3. تشخیص خودرویی که در جهت عکس در حال رانندگی است
  4. افت سرعت ترافیک (ایجاد ترافیک)
  5. تشخیص خودرو دارای سرعت کم/زیاد (تر از حد آستانه)
  6. کاهش یا از دست دادن سطح دید (دود، مه، غیره)
 • اندازه گیری و گزارش:
  1. تعداد خودروهای عبوری
  2. سرعت متوسط خودروهای عبوری
  3. طبقه بندی خودروهای عبوری
 • تشخیص حوادث با دقتی بیش از 90 درصد
 • نرخ هشدار اشتباه کمتر از 5 درصد
 • پردازش و تجزیه و تحلیل زمان واقعی (Real-time) تصاویر ارسالی دوربین های تونلی
 •  پروتکل صنعتی اتصال به اسکادا جهت اعلام هشدار و ارایه گزارش: Modbus TCP
 •  مدیریت پردازش بیش از یک دوربین در یک پلت فرم سخت افزاری (سرور)