نمایش یک نتیجه

  • محصولات ITS

    سامانه تشخیص خودکار حوادث جاده ای (AID)

    Automatic Incident Detection

    شرح کاربرد محصول:

    بدلیل تعدد دوربین های نصب شده در داخل تونل و نیاز به پایش شبانه روزی آنها، همچنین لزوم تشخیص سریع حوادث (وقایع حادثه ساز) تونلی جهت جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر مختلف، بهره گیری از سامانه ای هوشمند …